Värdegrundsbaserat ledarskap 

- om värdegrundsarbete för organisationer och företag.

Utbildning i värdegrundsbaserat ledarskap.
För chefer, ledare och förändringsagenter.
Redskap och metoder för ett långsiktigt och hållbart värdegrundsarbete.
Din roll i värdegrundsarbetet. Samtalsmetodik och kommunikation,
där ett lösningsinriktat synsätt fokuseras, med tillgång till praktiska redskap. Återkommande utbildningsdagar under sex månader
med obligatoriska projektuppgifter för varje deltagare.


Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.