LEDARSKAPSUTBILDNING     
       Utbildning i värdegrundsbaserat ledarskap - om värdegrundsarbete för organisationer och företag.Utbildning i värdegrundsbaserat ledarskap. För chefer, ledare och förändringsagenter.
Redskap och metoder för ett långsiktigt och hållbart värdegrundsarbete.
Din roll i värdegrundsarbetet. Samtalsmetodik och kommunikation, där ett lösningsinriktat synsätt fokuseras, med tillgång till praktiska redskap. Återkommande utbildningsdagar under sex månader med obligatoriska projektuppgifter för varje deltagare.Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.
För prisuppgifter, offert och bokning mailar du till: widenkajsa@gmail.com

Copyright Företaget Kajsa Widén.